pef logo

Do startu platformy PEF zostało:

93:04:22.00
dnigodzinminuts

 PEFEXPERT ogólna grafikaW świetle § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, ustrukturyzowanymi dokumentami elektronicznymi, poza fakturą elektroniczną, które mogą być przesyłane za pośrednictwem PEF są:

  • zlecenie dostawy (zamówienie);
  • awizo dostawy;
  • potwierdzenie odbioru;
  • faktura korygująca;
  • nota księgowa.

Powyższe dokumenty to dokumenty o charakterze logistycznym, dokumentujące poszczególne czynności stron umowy w trakcie jej realizacji. Dokumenty te mają charakter tzw. kontroli biznesowych dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług, o których mowa w art. 106m ust. 4 ustawy o VAT.

Należy przypomnieć, że zamawiający od 18 kwietnia 2019 r. mają ustawowy obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych dla zamówień publicznych powyżej progu zamówienia 30.000 euro. Dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stosowanie przepisów dotyczących odbioru faktur elektronicznych nastąpi z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Należy również pamiętać, że format ustrukturyzowanych dokumentów, w tym faktur to format xml. Nie jest natomiast elektronicznym formatem ustrukturyzowanym format plików PDF, JPEG, TIFF, czy HTML.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://pefexpert.pl/

Editel do stopkilogo edison

EDITEL Polska S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków

www.editel.pl

 logo softiq

SOFTIQ Sp. z  o.o.
ul. Chorzowska 50,
44-100 Gliwice

www.softiq.pl

peppol logo
Należymy do organizacji
OpenPEPPOL

 

PEFexpert
na LinkedIn 
logo linkedin 

 

 

 logo iso

 
 

Copyright EDITEL Polska S.A. i SOFTIQ Sp. z o.o.     Polityka prywatności      Regulamin