pef logo

Do startu platformy PEF zostało:

93:04:22.00
dnigodzinminuts

 PEFEXPERT ogólna grafikaOd 18 kwietnia 2019 r. zamawiający ma obowiązek przyjąć od wykonawcy elektroniczną fakturę za zrealizowane zamówienie. Wykonawca zaś jest uprawniony (ale nie zobowiązany!) do skorzystania z możliwości e-fakturowania. Stało się tak w związku z tym, że z dniem 18 kwietnia upłynął termin implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wprawdzie Dyrektywa 2014/55/UE nie nakłada w tym momencie na „wykonawców - przedsiębiorców z obszaru Unii Europejskiej obowiązku wystawiania faktur elektronicznych, bowiem na gruncie nowych przepisów to jednostki administracji publicznej uczestniczące w procesie zamówień publicznych jako zamawiający, zobligowane są od 18 kwietnia br. do odbierania i przetwarzania faktur elektronicznych, które otrzymają.

Wprowadzenie w życie unijnej dyrektywy w praktyce oznacza stosowanie wspólnych dla państw członkowskich standardów e-fakturowania. Choć nie jest to zmiana rewolucyjna to na pewno stanowi pierwszy, duży krok, który ma oswoić przedsiębiorców z e-fakturami, a w konsekwencji uprościć codzienne funkcjonowanie firm nie tylko w obszarze gospodarczym, księgowym ale także podatkowym. Tym samym Unia Europejska pokazała, że nie tylko konsekwentnie wspiera automatyzację procesów księgowych i podatkowych oraz ich standaryzację ale skutecznie realizuje przyjętą w tym zakresie strategię.

Od 18 kwietnia br. podmioty administracji publicznej muszą być przygotowane do poprawnego przetwarzania faktur elektronicznych, które otrzymują od wykonawców zamówień publicznych. Proces przetwarzania dokumentów elektronicznych w administracji jest możliwy dzięki specjalnie w tym celu stworzonej centralnej platformie e - fakturowania PEF - https://pefexpert.pl/.

Można przypuszczać, że następnym krokiem będzie nałożenie obowiązku wystawiania faktur elektronicznych przez wszystkich uczestników transakcji B2G w Europie. W związku z tym naturalnym w tej sytuacji wydaje się, że w ciągu kolejnych lat, elektroniczne fakturowanie obejmie również transakcje biznesowe B2B. Do przyspieszenia tego procesu sukcesywnie i skutecznie zmierza administracja skarbowa we wszystkich krajach członkowskich. Elektronizacja rozliczeń podatkowych, elektroniczne bazy danych czy e-kontrole są więc nieuniknione i nabierają tempa.

Wydawać by się mogło, że skoro unijne prawodawstwo obecnie nie zmusza do wystawiania faktur elektronicznych, to wykonawcy zamówień publicznych mogą zapomnieć o takim sposobie wystawiania faktur. Nic bardziej mylnego. Wprawdzie, co do zasady przedsiębiorcy nie są obecnie zobligowani przez Unię Europejską do korzystania – wystawiania e-faktur, to jednak warto uwzględnić taki fakt jak ten, że poszczególne państwa członkowskie zdecydowały o wprowadzeniu indywidualnych rozwiązań prawnych w tym zakresie. Część państw UE niezależnie od wymogów narzuconych im przez Dyrektywę 2014/55/UE już kilka lat temu przyjęła przepisy o obowiązkowym fakturowaniu B2G (choćby Finlandia, Słowenia czy Włochy) lub zapowiada ich przyjęcie w ciągu najbliższych miesięcy (m.in., Chorwacja, Estonia czy Grecja). A to nabiera już zupełnie innego wymiaru obligatoryjności wykorzystania e- faktur przede wszystkim dla przedsiębiorców będących wykonawcami zamówień publicznych na terenie kilku państw, którzy muszą być świadomi, iż miejsce prowadzenia działalności może narzucić na nich obowiązek korzystania z e-faktury już teraz.

Dlatego między innymi przedsiębiorcy prowadzący działalność w kilku państwach UE powinni jak najszybciej rozważyć skorzystanie z usług dostawcy oferującego rozwiązania wymiany dokumentów elektronicznych (w tym e-faktur), który zapewni im kompleksowe rozwiązanie e-fakturowania i stały monitoring przepisów - https://www.edison.pl/.

Editel do stopkilogo edison

EDITEL Polska S.A.
ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków

www.editel.pl

 logo softiq

SOFTIQ Sp. z  o.o.
ul. Chorzowska 50,
44-100 Gliwice

www.softiq.pl

peppol logo
Należymy do organizacji
OpenPEPPOL

 

PEFexpert
na LinkedIn 
logo linkedin 

 

 

 logo iso

 
 

Copyright EDITEL Polska S.A. i SOFTIQ Sp. z o.o.     Polityka prywatności      Regulamin